Oikotietä onneen ei taida olla. Koira yleensä puree ja paimentaa radalla, koska uskoo osaavansa radan ja ohjaamisen paremmin kuin ohjaajansa. Koira, jonka kanssa ei pysty juoksemaan avoimella kentällä, tuskin juoksee yhtään sen paremmin ohjaajansa kanssa agilityradalla.

Jotkut koirat kuumenevat radalla, joka purkaantuu näykkimisenä. Koira haluaisi juosta, ohjaaja on hidas, käskyttää koiraa hieman myöhässä, kieltää koiraa "ei" käskyllä jne. Koira turhautuu, kuumenee ja näykkii.

Vaikeimmat tapaukset, jotka minulla on ollut, ovat vaatineet kaiken aloittamista alusta. Alussa mennään yksi este hallitusti. Hallittu lähtö, hallittu esteen suoritus ja hallittu perusasento suorituksen jälkeen, palkka.

Siitä edetään kahden esteen suoritukseen, siitä kolmeen esteeseen. Alussa vain suoria, joilla koira voi lukea rataa ja keskittyä eteen menemiseen. Harjoitellaan ohjausta molemmilla puolilla, koira vasemmalla puolella on usein helpompi koiralle ja sitten sama suora koira ohjaajan oikealla puolella.

Pikkuhiljaa aletaan harjoitella käännöksiä, ensin sisäradan käännökset helpommalla puolella (useimmat koirat kulkevat ohjaajan jommalla kummalla puolella huomattavasti paremmin, myös agilityssa), sitten vaikeammalla puolella.

Sitten opetellaan alusta valssit, takaaleikkaukset jne. 

Tylsää, mutta toimii.

Koiran kanssa voi harjoitella juoksemista koiran ollessa vapaana avoimella kentällä. Osaako koira juosta ohjaajansa oikealla puolella? Vasemmalla puolella? Ohjaajan edessä? Juostessaan ohjaajan edessä, osaako se kaartaa ohjaajan käsimerkkien mukaan oikealle ja vasemmalle?