Koulutuksissa välillä törmää ilmiön, jossa omistaja puhuu tauotta koiralle:"Istu, istu, hyvä poika, istu, älä, ei, istu". Koira kieppuu, kieppuu, istuu ja nousee välittömästi seisomaan. Omistaja palkkaa koiran seistessä (kun se istui pyynnöstä).

Ihmisille sanoilla on merkitystä, ne ovat viestinnän keino. Koirille ensisijainen viestinnän keino on eleet. Mutta huomatkaa, vain ihminen käyttää raajojaan esineiden tai asioiden osoittamiseen.

Kun koira yrittää ymmärtää ihmistä, se tarkkailee ihmisen liikkeitä ja eleitä. Uhkaava? Ystävällinen? Vihainen?

Koira oppii helposti ihmisen eleitä, milloin pitää istua, odottaa, seisahtua, tulla luokse. Jos tarkkailette itseänne koiralle puhuessanne, yleensä käytätte vaistomaisesti runsaasti eleitä puheen rinnalla.

Koirat oppivat helposti kymmeniä sanoja ja niiden merkityksen, jos niihin on yhdistetty eleet. Jos koiran halutaan oppivan puhtaasti sanojen merkitys ilman eleitä, on koiralle opetettava "sanat" ja niiden merkitys. Nyt moni koiran omistaja sanoo, että kyllä hänen koiransa ymmärtää mainiosti puhetta.

Minun vasteeni on, tehkääpä koiralle pieni testi:

1) Ottakaa koira vierellenne, pitäkää vartalo suorana, katse eteenpäin kädet vartalon myötäisinä tai taskussa ja sanokaa:"Istu"
- Istuiko koira? Hienoa! 
- Sitten toistakaa käsky "Istu" ilman katsekontaktia. Istuuko koira vieläkin vai menikö se maahan? Jos istuu, hienoa!
- Toistakaa edellinen kohta, koira siis edelleen istuu. 
- Antakaa käsky:"Maahan", menikö koira maahan ilman katsekontaktia? Jos koira on nyt maassa, hyvä! 
- Antakaa käsky:"Istu" ilman katsekontaktia. Istuuko koira vai osaako koira istu-käskyn ainoastaan seisoma-asennosta maahan päin?

2) Jos koira osasi nuo käskyt hyvin pelkällä äänellä, niin testi jatkuu 
- Menkää koiran eteen ja toistakaa ensimmäinen testi. Älkää katsoko koiraan käskyä annettaessa.

3) Laskekaa kuinka montaa sanaa koira osaa noudattaa / totella ilman eleitä, katsekontaktia ja vartalon vinkkejä. Oletan, että useimmat meistä puhuvat jatkuvasti koiralle, joten sisällöllä ei ole tässä testissä merkitystä. Hae pallo, hyppää sohvalle, alas sohvalta, mennään ulos, tule tänne, istu, maahan, seiso, mene yläkertaan, alakertaan, missä lelu, jne. Tärkeintä on testata sanojen merkityksen ymmärtäminen ilman eleitä ja katsekontaktia koiraan tasaisella äänellä.

Jos koiranne selvisi testistä hyvin, olette valmiita tulemaan rinnalleni kouluttajaksi treeneihin.

Jos koiranne ei selvinnyt testistä, teidän täytyy miettiä, mikä on tavoitteenne kouluttamisessa.

On ihan ok, ettei koira osaa äänikäskyjä, vaan tottelee omistajansa eleitä. Vähän niinkuin viittomakieli on erinomainen tapa kommunikoida, siinä missä huuliltaluku ei ole välttämättä tehokkain tapa kommunikointiin… Mutta on tärkeää, että omistaja tietää, mitä hänen koiransa tottelee, äänikäskyä vai elettä. Toki ne voi aina yhdistää, mutta silti on hyvä tietää, kumpaa koira tottelee.

Aiheeseen liittyy toinenkin hauska testi : )

Tähän testiin tarvitsette avustajan, mielellään perheenjäsen, jonka kanssa yhdessä olette koiran kanssa. Toki aivan ventovieraskin kelpaa.

Toinen testissä olevista ihmisistä on ihminen (A) ja toinen testissä olevista ihmisistä on koira (B).
Henkilö A päättää opettaa henkilölle B kivan tempun (temppu voi olla mitä vain, vaikka valojen päälle laittaminen huoneessa, sohvalle istuminen, oven avaaminen tai sulkeminen). Tempulle annetaan käskysana, käsky on siansaksaa, vaikka "hanoi". Henkilö A kutsuu B:n luokseen ja seisomalla yhdessä paikassa ilman eleitä, antaa B:lle käskyn hanoi. Aina kun B liikkuu haluttua tavoitetta kohti, sanotaan "hyvä". Muuten toistetaan vain käskyä: "hanoi".

Kun B on oppinut tempun, vaihdetaan rooleja.

Testin jälkeen keskustellaan, miltä on tuntunut olla "koira".

Erittäin opettavainen harjoitus, jonka olemme tehneet aikoinamme lasten kanssa, kun he aloittelivat tokon opettamista koirille ja hermostuivat, kun koira ei heti ymmärtänyt, mitä halutaan.

Jos koiralle halutaan opettaa sanoja, on palkkauksen oltava erittäin hyvin ajoitettua ja johdonmukaista
Sana - toiminto - palkka + toistoja, toistoja. On reilua koiraan kohtaan, että omistaja on erittäin johdonmukainen palkkauksessa ja vaatimuksessaan. Jos istu sanan palkkaus vaihtelee seisomisesta, puolittain istumisesta, istumassa käymisestä istumiseen, on koiran mahdotonta tietää, mitä omistaja sanalla itse asiassa tarkoittaa. Makupalahan tulee lähes kaikesta koiran tarjoamasta liikkeestä.

Itse aloittaisin kouluttamisen listaamalla sanat, jotka haluan koiran ymmärtävän. Sitten miettisin sanaan liittyvän eleen (aina sama, vrt viittomakieli). Sen jälkeen kirjottaisin ylös, mitä täsmällisesti haluan koiran tekevän sanan kuultuaan.

kaskyt.bmp